Nymarkskolen, Svendborg

Nymarkskolen
Marslevvej 1
5700 Svendborg

Skolen deltager i Fibonacci projektet i skoleåret 2011/12

Sundhedsprojekt med undersøgelsesværksted  

Nymark_skolen2

På Nymarkskolen i Svendborg er vi undervejs med et sundhedsprojekt, hvor vi skal have bygget en kantine, eleverne skal deltage i at producere maden, og der laves science-undervisning med afsæt i krop og sundhed. Vi kalder projektet LOMA, for Lokal Mad, - en af de bærende idéer er, at maden skal produceres af lokale fødevarer. I dette skoleår har vi lavet en pilotuge med 6. årgang, hvor eleverne roterede mellem 5 værksteder. Se beskrivelsen undersøgelsesværkstedet, hvor eleverne skulle undersøge hævemidler: Forløbsbeskrivelse af undersøgelsesværksted 

Se en lille filmklip fra forløbet, hvor eleverne undersøger pH værdien i forskellige væsker


 Ift. IBSMES faser, vil der i dette forløb være et særligt fokus på   


- elevernes formulering af egne (produktive) spørgsmål, herunder hvordan skabe en læringsmæssig ramme der udfordrer/stimulerer elevernes spørgelyst?
- validering af elevernes resultater - hvordan generalisere ud fra de data som eleverne indsamler via deres egne forsøg?

 

 

 

 

 

 

IBSME afprøvet ifm forberedelser til ScienceFestival


Nymarkskolen

4 klasser på 7. og 8. årgang deltager i Science Festival på Svendborg Gymnasium med afsæt i fagene biologi/fysik/kemi. Flg dokumenter er vedhæftet:

Mål og evaluering
Arbejdsark
Elevevaluering

 • Powerpoint med temaet høj karse
 • Powerpoint med temaet papirhus
 • Powerpoint med temaet svævefly
 •  


  I klasserne arbejdes der med følgende faser:

  1. Afdækning af fælles forforståelse
  2. Formulering af spørgsmål
  3. Undersøgende arbejde
  4. Re-design proces
  5. Formidling

  Læs mere om projektet

  Hvordan  kan vores hjemmelavede svæveflyver flyve længst muligt? 

  Nymark_svvefly

  Hvordan kan vi dyrke den højeste karse?

  Nymark_karse

  Hvordan fremstille og anvende fotofølsomme papir?

  Nymark_fotopapir